Autóklíma


 

 Autó Klíma

A legelső klímaberendezéseket Amerikában fejlesztették ki, még az 1800-as évek második felében. Ezek még nagyon nagy terjedelmű készülékek voltak sajnos. A Carrier először a vasúti szerelvényt klimatizált. A berendezés szerelvényei  csaknem egy egész vasúti kocsit megtöltöttek. Jelenleg az USA-ban a járművek 94-98%-a klimatizált.

 


A ma gyártott gépkocsik klímaberendezései minden tekintetben megfelelnek az vásárló elvárásainak és a szigorú előírásoknak. A fejlesztések eredményeként alkatrészei egyre kisebbek, vezérlésüket panelek a gépkocsi számítógépe végzi. Nem állandó hűtőközeg-mennyiséget szállítanak, így a működéshez szükséges teljesítményigényük csökkent és a légkondicionálás hatásfoka pedig meg növekedett.


Hűtő-körfolyamat működéséhez napjainkban az R134a, környezetbarát, freonmentes hűtőközeget használják. A fejlesztők a töltetmennyiség csökkentésére törekszenek,mivel ezeknek a gázoknak ozon romboló hatása van. Személygépkocsikban a töltetmennyiség típustól függően 350-950 gramm. Ennek a mennyiségnek a keringtetése a hűtőrendszerben biztosítja a személyautó légterének lehűtéséhez szükséges 3-4,5 kW-os teljesítményt.  A Toyota néhány típusánál már CO2-t (szén-dioxid) alkalmaznak.


Pollenszűrő (az utastér levegőjének szűrésére)
A pollenszűrő az egyik olyan hely, ahol a mikroorganizmusok szívesen megtelepednek. A pollenszűrő koszt, port pollent szűr ki a levegőből, megakadályozva ezáltal, hogy azok az utastérbe kerüljenek. A beltéri szűrőt ezért évente ill. 15.000 km-ként cserélni javasolt. A beltéri szűrő könnyen hozzáférhető és rövid időn belül eltávolítható.


Párologtató
A párologtató közvetlenül a műszerfalba van beépítve és a szellőztető rendszer tartozéka. Ez a nem könnyen megközelíthető hely ideális (nyirkos, sötét) a baktérium- és gombatenyészetek számára. A klímaberendezést ezért évente ill. 15.000 km-ként tisztítani és fertőtleníteni szükséges. Ehhez kínáljuk a természetes, tiszta, éteres olajakon alapuló Liqui Moly clima clean hatóanyag kombinációt, mely az emberre teljesen ártalmatlan.


A párologtató hőcserélő
A levegő a párologtató kompresszorból érkezik és beáramlik a hőcserélő hűtőbordái közé. A hűtőfolyadék a levegőhöz képest keresztirányban áramlik és lehűti a levegőt, mely folyamat során kondenzvíz keletkezik, ami a ház aljában gyűlik össze és egy kifolyó nyíláson át távozik.
Ez a baktérium- és gombakultúrák melegágya, mely amellett, hogy kellemetlen szagokat áraszt, az egészségre is káros lehet. Ez a sötét, nyirkos és eldugott labirintus kiváló hely a kórokozók megtelepedésére. A kellemetlen állapot szakember által végzett tisztítás és fertőtlenítés által szüntethető meg.

Miért is fontos:

  • a tiszta szélvédőért és ablakokért valamint a jobb kilátásért
  • az ideális hőmérsékletért
  • a tiszta levegőért és alacsonyabb páratartalomért
  • a nagyobb biztonságért és fáradtságérzés csökkentéséért
  • A klímaberendezések évente hűtőközegük 20%-át veszítik el,
  • ami befolyásolja működésüket.
  •  

 

A klíma diagnosztika a gépkocsi-diagnosztika felvirágzó területe. Különösen azóta, hogy az amerikai környezetvédelmi követelmények kielégítésére széles körben terjednek a kézi hibakód-olvasó készülékek. Erre az ad lehetőséget, hogy az EPA, az amerikai környezetvé-delmi hivatal elrendelte az OBD II fedélzeti diagnosztikai rendszer általános használatát.Tekintettel arra, hogy az amerikai gépkocsik 95%-a klímaberendezéssel kerül forgalomba, a három nagy (GM, Ford, Daimler Chrysler) közreadta klímakészülékei scan toolokkal (hibakód-kiolvasó készülékkel) kiolvasható hibakódjait.Az amerikai fenntartási gyakorlatban ugyanis mind a hibakódok, mind a beállítási adatok, de még a scan toolok is szabványosak és nyilvánosan közreadandók.


Hűtőközeg-azonosítók:

A klímaberendezések környezetkímélő hűtőközegének bevezetését követően új műszergenerációként fejlődtek ki hűtőközeg-azonosítók (identifikátorok).Ezek a kézi készülékek százalékban mérik a hűtőközeg tisztaságát (levegősödésének és szénhidrogén-szennyezettségének mértékét).Működésük olyan, hogy hang- és fényjelzéssel figyelmeztetnek a hűtőközeg megengedettnél nagyobb szénhidrogén szennyeződésére.Gyorsak, a hálózat megbontása nélkül működtethető eszközök. Legelterjedtebb változataikat a Robinair és a Yokogawa gyártja.


A klímaberendezések javítása továbbra is szerelési tevékenység marad, amelyek legnehezebb része a hűtőközeg fémcsöveinek hajlítása.
Ezt a nehéz fizikai munkát könnyítik meg a hidraulikus működtetésű roppantószerszámok, amelyekkel a mechanikai működtetésű roppantószerszámoknál kisebb erőkifejtéssel hozhatók létre esztétikailag is mutatós csőelvezetések.
Nem kis gondot szokott okozni az eltömődött szelepmagok csővezetékből való eltávolítása.Ennek nehézségein segítenek az univerzális szelep kihúzó készletek, amelyeket a gyártók újabban a roppantókhoz hasonlóan elegáns kézitáskában hoznak forgalomba.


JÁRMŰKLÍMÁK KARBANTARTÁSA .A klimatizálás a gépkocsikon is egyre növekvő társadalmi igény.A klímakészülékek környezetkímélő gyártása és üzemeltetése ennél is fontosabb, globális igény, ezért karbantartásukat csak megfelelő szakmai jogosítványokat szerzett, hatósági vizsgát tett személyek végezhetik minősített eszközökkel.A személygépkocsik klímaberendezései rendszeres karbantartást igénylő készülékek. Sajnálatos, hogy ennek megítélésében az autógyártók korántsem egységesek.A zárt vezetékhálózatban keringő hűtőközeg miatt a gyártók egy része karbantartást nem igénylő részegységnek tekinti a jármű-veikben működő klímakészülékeket.Ennek megfelelően néhány francia, japán, dél-koreai és svéd gépkocsin a klímakészülék folyamatos működés-felügyelete nem is része a jármű fedélzeti diagnosztikai programjának.Német és amerikai gépkocsik fedélzeti diagnosztikája nemcsak folyamatosan felügyeli a klímakészülék működését, hanem kijelzi és tárolja is a fellépő működési hibákat.


Mérsékelt égövön ez nyárutótól nyárelőig fokozottabb mértékben következik be, mint a folyamatos használat hónapjaiban. Utóbbi problémák mérsékelhetők a klímaberendezés havi egyszeri bekapcsolásával az említett időszakban.A tömítetlenség a klímaolaj elszivárgásával is jár, hiszen a klímaolaj együtt kering a hűtőközeggel, ezért annak jelenlétéről célszerű időnként a kémlelőablakon keresztül meggyőződni.
Az üzemképességet tovább rontja, hogy a klímaberendezés szárító-szűrői három év alatt elvesztik nedvszívó képességüket, ami a hűtő-közeg légnedvesség okozta elvizesedése miatt fagyásveszéllyel jár.Gondozatlan klímaberendezés elpárologtatóján rendszerint mikroorganizmusok telepednek meg, amelyek a légutakba kerülve a szervezetre is károsak, kritikus esetben halálos megbetegedést okoznak.Noha a legújabb gépkocsikat a gyártók folyamatosan működő készülékekkel hozzák forgalomba, a régebbi klímaberendezésekmár a vázoltak miatt is rendszeres karbantartást igényelnek.


Mint látható, a klímaberendezések szakszerű karbantartása nem ház körüli hobbimunka,
hanem hozzáértést és felkészültséget igénylő szakmai  tevékenység.  Az újabb környezetvédelmi követelmények kielégítése a karbantartók szakmai továbbképzését,    megfelelő szintű vizsgáztatását is szükségessé teszi.A klímaközegek szakszerű cseréje naplózó könyvelést igényel,amely rendszeres hatósági ellenőrzés tárgya. A hűtőközegek környezetre ártalmas, veszélyes anyagok,amelyek csak hatóságilag megszabott követelményeket kielégítő módon kezelhetők és pótolhatók.  A hűtőközegek le-és átfejtését, a klímaberendezések tisztítását, különösen pedig az elavult hűtőközegek környezetkímélőre cserélését ismét  csak vizsgázott személy végezheti.Diagnosztika
A bekapcsolt klímakészülék nem megfelelően működik, ha az utastérbe nem fúj hideg levegőt (noha az elektromágneses tengelykapcsoló bekapcsolt állapotban van és a kondenzátor hűtőventilátora megfelelőképp forog).A klímakészülék nem megfelelő működése esetén a hűtőkörben keringő hűtőközeg mennyiségét és nyomását kell ellenőriznünk.A hűtőközeg mennyiségének ellenőrzéséhez a gépkocsi motorját 2000-2500/min-re növelt fordulatszámon, nagy hűtőteljesítmény kifejtésére kapcsolt állapotba működtetve figyeljük meg a szűrő-szárító tartály kémlelőablakát.Ha buborékosan áramló hűtőközeget látunk, a hűtőkörben kerigtetett hűtőközeg mennyisége nem megfelelő. Ha a hűtőkörben nem láthatók buborékok, a hűtőkörben kerigtetett hűtőközeg mennyisége túl nagy vagy éppen megfelelő. Az utóbbi ellenőrzéséhez a klímakészülék kikapcsolása után újból figyeljük meg a szűrőszárító tartály kémlelőablakát. Ha a hűtőkörben kerigtetett hűtóközeg a klímakészülék kikapcsolása után is buborékmentes marad, a hűtőkörben a szükségesnél nagyobb a kerigtetett hűtőközeg mennyisége. Ilyenkor a további vizsgálódást hűtőköri nyomásméréssel folytassuk.Ha viszont a hűtőkörbe kerigtetett hűtőközeg a klímakészülék
kikapcsolását követően azonnal felhabzik, a hűtőközeg mennyisége megfelelő.
A hűtőkörben kerigtetett hűtőközeg nyomásának ellenőrzéséhez csatlakoztassuk a hűtőkör megfelelő szervizcsonkjához a kétkijelzős nyomásmérő vezetékcsatlakozóit.
Indítsuk be a járműmotort, majd 3000/min-re növelve a fordulatszámát maximális hűtőteljesítményre kapcsoljuk a klímakészüléket.


Olvassuk le a szervizműszer szívó- és nyomóoldali vezetékébe kötött nyomásmérőn jelzett értékeket. A kisnyomású műszeren leolvasható nyomás 147<p<294 kPa (1,5~~3,0 bar) esetén, a nagynyomású műszeren olvasható nyomás 1275<p<1472 kPa (13,0-15,0 bar) esetén megfelelő.Használaton kívüli állapotban a tömítések fokozott mértékben összeszáradnak, záróképességük romlik, emiatt ismételt tartós használatba vétel kezdetén cserére szorulnak.A karbantartás mindenekelőtt a klímatömlők és tömítések gázáteresztése miatt szükséges, ami miatt a klímakészülékek gőz halmazállapotú hűtőközege évente 35-45 grammot veszít tömegéből.Ez a hasznos tömeg 8-12 %-át jelenti, ezzel arányos hűtőteljesítmény-csökkenést okozva.


A felsoroltak indokolttá teszik a klímaberendezések rendszeres ellenőrzését és javítását. A szakszerű javítás költségigényes vállalkozás, amely az ezzel foglalkozó szakműhelyben Az állandó rázkódás nemcsak a csőkötések fellazulását, hanem a fémcsövek repedését is előidézheti. Az ezzel összefüggő csőcserék csőhajlítással járó nehéz fizikai munkáját a szerszám- és készülékgyártók mind egyszerűbben működtethető, praktikus hidraulikus csőhajlítókkal törekszenek megkönnyíteni. Bár az ilyen készülékek praktikusságánál csak áraik meghökkentőbbek, bizonyos, hogy élettartamuk során hasznosságuk kárpótlást nyújt a borsos árakért.


Csőkötés:  Legújabban egyre több gépkocsi klímaberendezése kerül ki a gyárból rugós csőkötéssel. Példaként elegendő megemlíteni a Ford, a Hyundai, a Volvo és a VW különböző típusait.  A hűtőközeg nyomását a hűtő körfolyamatban utóbb következő expanzió és a hűtőközeg ezzel járó lehűlése érdekében kompresszorral kell megnövelni. A kompresszort a motor az ékszíjtárcsán és a hozzá kapcsolódó mágneses tengelykapcsolón keresztül hajtja.


A TTK, más néven axiáldugattyús kompresszor, a gépkocsi klimatizálás széles körben használatos részegysége. Térhódítását a hűtőteljesítmény egyszerű szabályozása magyarázza, amely a kompresszorház nyomás jellemzőinek függvényében végzett dugattyú lökethossz-változtatáson alapul.A TTK-k hűtőteljesítménye 5-100 százalékos teljesítménytartományban, a tárcsa dőlésének módosításával, fokozatmentesen változtatható.